Bitva o Morii

#

Trpaslíci byli vyhnáni z Morie, už nějakou dobu žijí v Ereboru, kde začali shromažďovat bohatství. O tom se dozvěděl i Šmak (v té době největší z draků). Ten Erebor zničil a vydrancoval. Trór a jeho syn Thráin II odešli s celou rodinou.

Po letech odevzdal Thrór, Thráinovi II jediný velký poklad, poslední ze sedmi prstenů. "Ještě se ti může stát základem nového bohatství i když to vypadá nepravděpodobné. Potřebuje ale zlato, aby plodilo zlato."

Pak se vydal s druhem Nárem již poblouzněn a stár do Morie aniž by o tom někomu řekl. Když přišel Thrór k Morii. Brána byla otevřena, hrdě jako dědic vešel dovnitř. Nár ho nenásledoval, ale vyčkával, po pár dnech bylo Thrórovo tělo vyhozeno ven. Nár byl vyslán Azogem (velitelem skřetů) s poselstvím o Thrórově smrti.

Tohle přinesl Thrainovi, ten zaplakal, vyškubal si pár vousů a zmlk. Sedm dní seděl a neřekl ani slovo. Potom vstal a řekl "Tohle se nedá strpět!" To byl začátek střetu mezi trpaslíky a skřety. Tři roky se svolávali trpaslíci. Durinův lid sebral svá vojska a napadli všechny skřetí pevnosti od Gundabalu po Kosatcovou řeku. Trpaslíci nelítostně valili skřety před sebou a ti se uniknuvši zuřivosti shromažďili v Morii. Rozhodná bitva před bránami Morie, v Khazad dumu byla na spadnutí.

Trpaslíkům se loni povedlo dobýt Morii, při samé radosti z vítězství a návratu do své domoviny se jim podařilo udělat osudovou chybu - nechat Azoga utéct z Morie. Ten rok sbíral skřetí oddíly roztroušené po kraji, aby se znovu pokusil dobýt Morii. Bitva opět začíná...

Vyňatky z knihy Pán prstenu - Návrat krále - Dodatky
Letopisy
2770 Vyplenění Ereboru
2790 vražda Thróra
2790-2793 Svolávani trpaslíků
2793-2799 Válka trpaslíků - skřetů
2799 - ??????????????????